Cene proizvoda su navedene sa PDV-om
Troškovi dostave zavise od težine (oko 470,00 RSD za pakete do 1kg)
Fizička lica mogu kupovati samo preko weba i kurirskih službi

Nesaobraznost proizvoda

Saobraznost je zakonska kategorija i njeno trajanje je 2 godine. Saobraznost predstavlja odgovornost trgovca ili proizvodjača da roba ili usluga budu u skladu sa uobičajenim radom ili posebnim zahtevima potrošača u odredjenom vremenskom periodu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ako se nesaobraznost dogodi u prvih 6 meseci od dana kada je roba prešla u vlasništvo kupca, smatra se da je nesaobraznost već postojala, pa kupac može da traži da mu se roba zameni novom.

Roba kod koje se pojavila nesaobraznost u prvih 6 meseci od dana kupovine, može i da se popravi, ali samo uz izričitu saglasnost kupca.

U slučajevima kada nesaobraznost nije moguće otkloniti u primerenom roku, kada nesaobraznost nije otklonjena, kada opravka ne može da se sprovede bez nepogodnosti za kupca ili kada otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da traži umanjenje cene ili raskid ugovora. Ako kupac raskine ugovor, biće mu vraćen novac u visini iznosa na fiskalnom isečku na dan kupovine robe.

Ukoliko je nesaobraznost rešena popravkom, pa se u prvih 6 meseci od dana kada je roba prešla u vlasništvo kupca pojavi nova nesaobraznost, kupac može da zahteva zamenu, umanjenje cene ili da raskine ugovor. Druga popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca.


Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.


Štampa reklamnog materijala

Možemo odštampati i vaš logo ukoliko kupite veće količine nekog artikla (100kom i više). Povoljne cene, kvalitet, brza isporuka
 

Sublimaciona štampa

Imamo u ponudi keramičke šolje i druge sublimacione reklamne proizvode na kojima možemo kvalitetno odštampati logo vaše firme
 

Digitalna štampa

Možemo vam brendirati naše plastične hemijske olovke, rokovnike i drugu reklamnu galanteriju metodom digitalne štampe

 

Tampon štampa

 Imamo odličnu ponudu raznih plastičnih hemijskih olovaka, upaljača i drugih reklamnih proizvoda pogodnih za ovaj vid štampe
 

Sito štampa

U ponudi imamo rokovnike, šoping torbe, krpice za naočare i druge reklamne proizvode koji su predvidjeni za ovaj vid brendiranja
 

Lasersko graviranje

Veliki izbor metalnih reklamnih proizvoda (hemijske olovke, setovi olovaka, privesci, ogledalca, držači za torbe) koje možemo gravirati